NewsSākot ar 2009. gada janvāri "NETO O" SIA darbinieki piedalās ESF līdzfinansētā projektā "SIA "NETO O" darbinieku kvalifikācijas celšana un jaunu zināšanu apguve". Projekts ilgs 9 mēnešus un par apmācību sniedzēju izvēlēts "Mārketinga Konsultāciju Centrs" SIA